Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení o shodě

 

 

Keramika U MISTRŮ                                                       

   Jitka Kahounová

___________________________________________________________________________

Vrčeň 19, 335 41 Vrčeň, IČ 71567011, Tel.728 043 148, e-mail: jit.kahounova   seznam.cz

 

 

 

Vrčeń  dne 3.8. 2010

 

 

 

Prohlášení výrobce č. 2/ 2010

 

Výrobce: Jitka Kahounová

                Vrčeň 19

   335 41   Vrčeň

 

Výrobky: keramická sítka na čaj, dózičky , hrnky, misky, talířky, mísy – síta, talíře

                                              

 

                                                           vyhovují

 

-požadavku na limitní hodnoty obsahu olova a kadmia ve výluhu z funkčních ploch výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy  dle Vyhlášky MZ č. 38/2001 v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS", zákonem 258/2000 SB.

 

 

                                                       

 

Prohlášení se opírá o výsledky zkušebního protokolu č. 12257/2010,

 č.objednávky H1 01 P 4PN/ O505/230610 zpracované ve Zdravotním ústavu se sídlem v Plzni, zkušební laboratoř č. 1384 akreditovaná ČIA, 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň

 

                                                                  

                                                                                                                                Jitka Kahounová